Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6346

Tytuł:

uchwała nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-21
Organ wydający:Rada Miejska w Pleszewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 6346
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/141/2011 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę, rondo dr Władysława Wieczorka, skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Malińskiej oraz drodze gminnej ul. Targowa w mieście Pleszewie. Rondo zlokalizowane jest na nieruchomościach, bądź ich częściach oznaczonych w ewidencji gruntów obręb .miasto Pleszew jako działki nr : 2996,2995 i 3040/18. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Id: VYLAL-MPVCN-HWYCH-RJNSJ-LMNLE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.290.4690

  uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2854

  uchwała nr VII/72/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.264.4207

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.325.5406

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3241

  uchwała nr V/36/11 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie : zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Rondo i zakaz skrętu w lewo

  Pytanie dotyczy skrzyżowanie, na którym znajduje się zarówno znak ronda jak i zakazu skrętu w lewo. Czy przed skrzyżowaniem może znajdować się równocześnie znak (...)

 • Zasady poruszania się na rondzie

  Jak powinien zachować się kierowca przed wjazdem na rondo o jednym pasie ruchu np. jeśli nie chce jechać w prawo ani prosto a przejechać rondo i skręcić w lewo - czy (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6345

  uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6344

  uchwała nr XIII/137/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6343

  uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6342

  uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6341

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.