Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.3.65

Tytuł:

uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutów sołectw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-01-10
Organ wydający:Rada Gminy Frysztak
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 3 pozycja: 65
Hasła:Statuty - sołectw
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1893

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK-4.4131.148.2011.BB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 12 do uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Stare Czarnowo.

 • DZ. URZ. 2010.41.710

  uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1017

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Brzyska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.126.1897

  uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.665

  uchwała nr V/43/11 Rady Gminy Raniżów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/32/03 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Organy sołectwa

  Jakie organy posiada jednostka pomocnicza gminy, jaką jest sołectwo?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, (...)

 • Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

  Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo (...)

 • Zgłoszenie zmiany rachunku bankowego

  Czy zmiana banku (rachunku firmy) firmowego rachunku bankowego przy firmie działającej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wymaga uiszczenia zmiany (...)

 • Sankcje za brak uzupełnienia kapitału

  Czy w przypadku nieuzupełnienia kapitału zakładowego do wymaganej wysokości są przewidziane sankcje karne, prawne, karno-skarbowe wobec spółki, wspólników lub zarządu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.64

  uchwała nr III/29/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/427/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.63

  uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Ustrzyki Dolne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.62

  uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/141/07 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieniawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.61

  uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.60

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.