Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1224

Tytuł:

uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Gminy Klwów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 1224
Hasła:podatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.32.32

  uchwała nr XXX/150/08 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIII/269/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2898

  uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1945

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.207.6177

  uchwała nr 262/XXX/2009 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1223

  uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Klwów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1221

  uchwała nr III/22/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Mrozach Nr XXXIX/280/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1220

  uchwała nr III/17/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1219

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.