Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1227

Tytuł:

uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Gminy w Ciepielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 1227
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Bożnowie

 • DZ. URZ. 2009.327.2437

  uchwała nr XXV/148/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sarbicach Drugich do klas I-III i przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie

 • DZ. URZ. 2009.327.2438

  uchwała nr XXV/149/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Grabownicy do klas I-III i przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

 • DZ. URZ. 2011.146.1644

  uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej we Włoszczowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2347

  uchwała nr XXX/170/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

  Data wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły podstawowej, a data rozpoczęcia jej funkcjonowania są różne (np. wpis w czerwcu a rozpoczęcie funkcjonowania 1 wrzesień). (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

 • Organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora szkoły

  Jaki organ jest właściwy do rozpoznania skargi na nauczyciela, jeżeli dyrektor uchyla się od tego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1226

  uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1225

  uchwała nr XXXVIII/314/10 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym: przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1224

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1223

  uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Klwów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.