Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1232

Tytuł:

uchwała nr XLVI/233/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy ?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Rada Rminy Ciechanów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 1232
Hasła:samorząd terytorialny
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.86

  uchwała nr XXXVIII/525/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.278.4436

  uchwała nr X/62/11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 426/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.294.4760

  uchwała nr 18/1464/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2011r. orzekająca nieważność postanowień § 4 pkt 1 i § 16 ust. 1 Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców stanowiący załącznik do uchwały Nr X/90/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Margonin.

porady prawne online

Porady prawne

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

  W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1231

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od śropdków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1230

  uchwała nr 32/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych. Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), - art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm.), - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), - art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, z późn. zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1229

  uchwała nr 31/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kępa Polska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późń. zm.), art. 20 ust.1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) oraz Uchwały Nr 250/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r., Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1228

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1227

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.