Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.37.786

Tytuł:

uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Lesko na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-28
Organ wydający:Rada Miejska w Lesku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 786
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3428

  uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: zmiany "Statutu Miasta i Gminy Lesko"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.364

  uchwała nr LVII/419/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.943

  uchwała nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2626

  uchwała nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.705

  uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lesko

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.785

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.784

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.783

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.782

  uchwała nr V/8/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.781

  uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Borowa na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.