Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.3.81

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/209/2010 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Stanisławów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 3 pozycja: 81
Hasła:czystość i porządek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2809

  uchwała nr VII/17/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Stanisławów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4892

  uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2636

  zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2635

  zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4747

  uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Mycie samochodu w miejscu publicznym

  W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.80

  uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.79

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.78

  uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.77

  uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.76

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Targówka.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.