Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.39.683

Tytuł:

uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-04
Organ wydający:Rada Miejska w Sianowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 39 pozycja: 683
Hasła:podatki

UCHWAŁA NR VI/33/11 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 , Nr 191 poz.1412 , Nr 245 poz. 1775 i Nr 249 poz. 1825 , z 2007r Nr 109 poz. 747 , z 2008 r. Nr 116 poz. 730 i Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r Nr 96 poz. 62 i Nr 226 poz. 1475 ), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826 , z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, Nr 143 poz. 1199 i Nr 179 poz. 1484, z 2006 r. Nr 245 poz. 1775 i Nr 249 poz. 1825 , z 2008 r. Nr 116 poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620 i Nr 226 poz. 1475 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach loklanych (Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620 , Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475 ) uchwala się co następuje : § 1. W uchwale Nr XLV/ 268/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa , oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 90 poz. 2523 i Nr 92 poz. 2628 oraz z 2010 r. Nr 53, poz. 1073) w § 2 dodaje się pkt 23 w brzmieniu : " 23) dla sołectwa Skibno - Sołtys Janina Kulon.". § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Id: FURUC-CZWOS-PIYAL-KIQIT-FOZDE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.508

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.784

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2421

  uchwała nr XLIV/418/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.682

  uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.681

  uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.680

  uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.679

  uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.678

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.