Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.40.857

Tytuł:

uchwała nr X/139/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 40 pozycja: 857
Hasła:Transport lokalny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2547

  uchwała nr XX/266/11 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.1443

  uchwała nr XIII/183/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Adamów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Adamów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5472

  uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2200

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.856

  uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.855

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.854

  uchwała nr VII/1298/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 ust. 5 uchwały Nr IV.24.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.853

  uchwała nr VII/1288/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej postanowień zawartych w § 8 ust. 3 pkt 2, 4 i 5 w związku z ust. 4 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.852

  uchwała nr VII/1287/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności pkt 3 oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tryńcza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.