Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

Tytuł:

uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Rada Gminy Orły
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 40 pozycja: 869
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.711

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.729

  uchwała nr XXVIII/281/2009 Rady Miasta i Gminy Węgorzyno z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.256

  uchwała nr XXXV/396/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.1066

  uchwała nr 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.616

  uchwała nr XXXIX/330/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.868

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Harasiuki z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.867

  uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Harasiuki z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.866

  uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Harasiuki z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.865

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.864

  uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gorzyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.