Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.41.734

Tytuł:

uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-06
Organ wydający:Rada Miejska w Ińsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 41 pozycja: 734
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko Na podstawie art. 40 ust. 2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ińsko stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Terebecki

Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 9 lutego 2011 r. Zalacznik1.doc Regulamin korzystania ze Świetlic Wiejskich

Id: XKEFK-LSJPI-JCXPO-QBJRV-PASIJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/359/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/51/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 10 września 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określajacego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działajacych na terenie gminy Wielgomłyny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.294.4745

  uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5766

  uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych w obrębie ulic: gen. L. Okulickiego, 3-go Maja i W. Bartniaka, oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicach M. Skłodowskiej-Curie i Stawowej, wraz z placami zabaw

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.733

  uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Gościnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.732

  uchwała Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.731

  uchwała Nr V/65 /2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.730

  uchwała Nr V /33/ 11 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzone w Przedszkolu Publicznym ?Promyk Słońca? prowadzonym przez Gminę Dziwnów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.729

  uchwała Nr IV/36/11 Rady Mieskiej w Dobrzanach z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.