Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

Tytuł:

uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Miasta Józefowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 42 pozycja: 1405
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5711

  uchwała nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362

  uchwała nr 113/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1123

  uchwała nr 126/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Miasta Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5469

  uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/113/12 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Józefów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1404

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011-2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1403

  uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1402

  uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: Uchwała budżetowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1401

  uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1400

  uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.