Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.43.909

Tytuł:

uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tyczyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Miejska w Tyczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 43 pozycja: 909
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.2790

  uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/387/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.2.33

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/08 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2469

  uchwała nr LIV/386/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.2.34

  uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/158/08 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2784

  uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.908

  uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 7 marca 2011r. w sprawie określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.907

  uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.906

  informacja Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.905

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.40.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2011r. dotyczące uchwały nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie ?Miłocin - Park? w Rzeszowie ? część A.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.904

  obwieszczenie nr GKiM.7113.1.2011 Burmistrza Ropczyc z dnia 18 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Ropczyce. (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.