Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

Tytuł:

uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Miejska w Golinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 802
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ? z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 36,00 zł za 1 dt. § 2. Traci moc Uchwała Nr XLII/224/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2011.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska

Id: QTQEA-RKOYW-QAEDO-JYJSW-NQKXK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6281

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6113

  uchwała nr LIV/400/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6209

  uchwała nr XLI/285/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5677

  uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.801

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.800

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń ? ?Stary Luboń?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.799

  uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.798

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Kaźmierz wzorów formularzy informacji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości na podatek rolny i leśny składanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.797

  uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.