Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.45.932

Tytuł:

uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 11 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Gminy Zaleszany
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 45 pozycja: 932
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.878

  uchwała nr XXXII/380/2009 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Zaleszany na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1747

  uchwała nr XXIX/346/09 Rady Gminy Zaleszany z dnia 18 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.3355

  uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2005

  uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Zaleszany z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zaleszany.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2260

  uchwała nr XLI/456/2010 Rady Gminy Zaleszany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Zaleszany

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.931

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dydnia i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.930

  uchwała nr VIII/135/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miasta Rzeszowa za korzystanie z przystanków przy drogach publicznych i na dworcach w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.929

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.928

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.927

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz osoby pełnoletniej z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.