Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1529

Tytuł:

uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Domanice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1529
Hasła:działalność pożytku publicznego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.80

  uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5294

  uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2042

  uchwała nr 75/LIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. 2011.4.119

  uchwała nr LVI/476/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1528

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1527

  uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy w Domanicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1526

  uchwała nr III/14/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1525

  uchwała nr 23/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1524

  uchwała nr 22/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.