Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1534

Tytuł:

uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pniewy Nr LII /291/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1534
Hasła:podatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2353

  uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/272/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 listopada 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2355

  zarządzenie nr 12/12 Wójta Gminy Pniewy z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia bazowej stawki czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokalu będącego własnością Gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2187

  uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2354

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pniewy na lata 2012-2016

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1533

  uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 5 stycznia 2011r. uchwała budżetowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1532

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1531

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1530

  uchwała nr VI/ 32/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.1529

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.