Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.47.969

Tytuł:

zarządzenie nr 73/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 47 pozycja: 969
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.277

  zarządzenie nr 59/09 z dnia 2 marca 2009r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.700

  uchwała nr XL/242/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2024

  uchwała nr XLVIII/294/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.21

  uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Zręcin gmina Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1928

  uchwała nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorkówka na lata 2009-2013

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.968

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 26 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.967

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 26 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.966

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych n aterenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.965

  uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia statutów Sołectw: Będzienica, Bystrzyca, Iwierzyce, Nockowa, Olchowa, Olimpów, Sielec, Wiercany, Wiśniowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.964

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 8 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.