Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.48.984

Tytuł:

uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Przemyśl z dnia 25 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Przemyśl na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Gminy Przemyśl
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 48 pozycja: 984
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.115

  porozumienie nr 8/09 Prezydenta Miasta Przemyśl z dnia 1 stycznia 2009r. zawarte w dniu 1 stycznia 2009 r. w Przemyślu pomiędzy Gmina Miejską Przemyśl - Prezydentem Miasta Przemyśla i Gminą Przemyśl - Wójtem Gminy Przemyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2128

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Przemyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.33

  porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Przemyśl z dnia 1 stycznia 2009r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Jarosław w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.34

  porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Przemyśl z dnia 1 stycznia 2009r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Cisna w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Cisna w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.35

  porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Przemyśl z dnia 1 stycznia 2009r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Lutowiska w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Lutowiska w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.983

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/07 Rady Gminy Leżajsk z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leżajsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.982

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Leżajsk i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.981

  uchwała nr 21/V/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.980

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Krempna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.979

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/108/2007 dot. poboru podatków w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.