Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1000

Tytuł:

porozumienie nr 2/2011 Starosty Sanockiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-13
Organ wydający:Starosta Sanocki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 1000
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.815

  porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.722

  aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 26 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno ? Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.967

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 26 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.968

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krosno z dnia 26 stycznia 2011r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.832

  aneks nr 2 z dnia 20 stycznia 2010r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Legionów 8

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.999

  uchwała nr VIII/1494/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/53/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej postanowienia zawarte w § 7 uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.998

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Żmigród podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.997

  uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.996

  uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX /233/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.995

  uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.