Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1001

Tytuł:

aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 9 listopada 2009 r.zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty ? Myscowa ? Ostryszne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-13
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Jaśle
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 1001
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.351

  porozumienie Zarządu Powiatu Jasielskiego z dnia 9 listopada 2009r. zawarte w Jaśle pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie przekazania do zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty - Myscowa - Ostryszne od skrzyżowania z drogą wojewódzką ( w km 0+000 ) do granicy m. Kąty ( w km 2+200 , o długości 2,2 km.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.159

  uchwała nr XXXIX/254/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród ? część I.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.671

  uchwała nr XXX/198/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1595

  uchwała nr XXXIV/224/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian statutu Gminy Nowy Żmigród

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1868

  uchwała nr L/323/10 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1000

  porozumienie nr 2/2011 Starosty Sanockiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.999

  uchwała nr VIII/1494/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/53/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej postanowienia zawarte w § 7 uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.998

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Żmigród podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.997

  uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.996

  uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX /233/09 Rady Gminy Krzeszów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.