Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1003

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-13
Organ wydający:Starosta Rzeszowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 1003
Hasła:Niepełnosprawni
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.274.4396

  ogłoszenie nr 5/2011 Starosty Wągrowieckiego z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych i zgłaszania kandydatów do tych rad

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.115.223

  ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 11 maja 2011r. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.15

  zarządzenie nr 41/2011 Starosty Braniewskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.925

  ogłoszenie Starosty Legionowowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania powiatowych społecznych rad do spraw niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1002

  zarządzenie nr 83/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1001

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 9 listopada 2009 r.zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty ? Myscowa ? Ostryszne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1000

  porozumienie nr 2/2011 Starosty Sanockiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.999

  uchwała nr VIII/1494/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/53/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej postanowienia zawarte w § 7 uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.998

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Żmigród podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.