Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.49.836

Tytuł:

uchwała Nr VI/20/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010 ? 2032?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-18
Organ wydający:Rada Gminy Brzeżno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 836
Hasła:azbest

UCHWAŁA NR VI/20/2011 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010 ? 2032? Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r Nr142,poz.1591, t.j. z 2002 r. Nr  23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113,poz.984, Nr153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr  181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008  r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,  z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230) Rada Gminy Brzeżno uchwala: § 1. Przyjmuje się ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010 - 2032? stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy mgr Andrzej JANAS   Załącznik do Uchwały Nr VI/20/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 4 marca 2011 r. Zalacznik1.doc PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA ID: SCJWK-FTAZV-BHFPO-QQSPZ-DJTPG. Podpisany. Strona 1 / 2 GMINY BRZEŻNO NA LATA 2010-2032

Zalacznik1.doc PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BRZEŻNO NA LATA 2010-2032

ID: SCJWK-FTAZV-BHFPO-QQSPZ-DJTPG. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.290.488

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 14 września 2011r. w sprawie przyjęcia ?Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Blachownia na lata 2011 ? 2032 wraz z inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest ?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2692

  uchwała Nr XII/44/2011 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany w ?Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brzeżno na lata 2010 ? 2032?-

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1856

  uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.662

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz na lata 2009 - 2032?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161

  uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Radowo Małe na lata 2011-2032

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.835

  informacja Nr KOŚ.II.0717-10.11 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy miejskiej Świdwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.834

  ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2011 r. - określenie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Gryfice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.833

  ogłoszenie Nr 1 Starosty Szczecineckiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Szczecineckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.832

  porozumienie Nr 17/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.831

  zarządzenie Nr 148/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowogródek Pomorski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.