Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1004

Tytuł:

uchwała nr VII/96/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-14
Organ wydający:Sejmik Województwa Podkarpackiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 1004
Hasła:Stypendia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1860

  uchwała nr LI/985/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1676

  uchwała nr X/153/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1982

  uchwała nr LII/1014/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2136

  uchwała nr XII/178/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2466

  uchwała nr XIV/222/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Urlop wypoczynkowy młodocianego

  Od 1 lipca 2010 roku zatrudniam pracownika młodocianego do nauki zawodu. Ile i od kiedy przysługuje mu urlopu w 2010 roku, a ile w 2011 roku?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1003

  ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1002

  zarządzenie nr 83/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1001

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 9 listopada 2009 r.zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty ? Myscowa ? Ostryszne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1000

  porozumienie nr 2/2011 Starosty Sanockiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.999

  uchwała nr VIII/1494/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/53/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - w części obejmującej postanowienia zawarte w § 7 uchwały

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.