Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1005

Tytuł:

uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Jasła na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-14
Organ wydający:Rada Miejska Jasła
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 1005
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1493

  uchwała nr LVII/493/2009 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2009r. uchwała budżetowa Miasta Jasła na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1395

  uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIASTA JASŁA "WARZYCE - II Nr 42"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.1037

  uchwała nr XLV/387/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jasła

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.679

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1590

  uchwała nr XLVIII/415/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Jasła.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1004

  uchwała nr VII/96/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1003

  ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1002

  zarządzenie nr 83/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1001

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 9 listopada 2009 r.zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty ? Myscowa ? Ostryszne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1000

  porozumienie nr 2/2011 Starosty Sanockiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krosno prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.