Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1006

Tytuł:

uchwała nr 51/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-14
Organ wydający:Rada Miejska w Przemyślu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 1006
Hasła:Apteki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1918

  uchwała nr 189/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1488

  uchwała nr 176/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2354

  uchwała nr 235/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2095

  uchwała nr 198/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2879

  uchwała nr 286/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

  Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

 • Czas pracy w delegacji

  Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

  Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez (...)

 • Stawka godzinowa a czas pracy

  Pracownicy wynagradzani są stawką godzinową. W przypadku obniżenia czasu pracy w miesiącu listopadzie za 11 listopada następuje zmniejszenie liczby przepracowanych godzin. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1005

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Jasła na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1004

  uchwała nr VII/96/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1003

  ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1002

  zarządzenie nr 83/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 7 marca w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu zakładów opieki zdrowotnej, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1001

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 9 listopada 2009 r.zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty ? Myscowa ? Ostryszne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.