Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1008

Tytuł:

uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-14
Organ wydający:Rada Gminy Wadowice Górne
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 1008
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.710

  uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania zadania własnego Gminy Wadowice Górne w zakresie rozwoju sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.63.1268

  uchwała nr XXXVII/205/2010 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 stycznia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2129

  uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1902

  uchwała nr XXXII/169/09 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wadowice Górne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2832

  uchwała nr XIII/60/2011 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wadowice Górne w roku 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1007

  uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1006

  uchwała nr 51/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1005

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Jasła na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.1004

  uchwała nr VII/96/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1003

  ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.