Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.50.865

Tytuł:

uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Postomino z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Postomino
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 865
Hasła:

UCHWAŁA NR V/32/11 RADY GMINY POSTOMINO z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się treść § 2 Uchwały Nr IV/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok poprzez zastąpienie kwoty wydatków budżetu "28 749 729 zł" kwotą " 28 770 229 zł ". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Id: DYAGS-AREHL-ZAHSS-NGRIF-EHJNZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.231

  uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1409

  sprawozdanie Wójta Gminy Postomino z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2008 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.1496

  sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Postomino z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.767

  uchwała nr XXIX/288/09 Rady Gminy Postomino z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarosławiec w granicach działek nr 265, 266 i 268 obr. Jarosławiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1618

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Postomino z dnia 5 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.864

  uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Postomino z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/519/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011r. oraz zasad jego poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.863

  uchwała Nr III/16/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.862

  uchwała Nr XXXVIII/264/2010 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Trzcinna i Świątki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.861

  uchwała Nr VI/51/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Malechowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.860

  uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/208/2002 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie podziału Gminy Malechowo na okręgi wyborcze i obwody głosowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.