Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1019

Tytuł:

uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-18
Organ wydający:Rada Gminy Jasienica Rosielna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 1019
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.81

  uchwała nr XXXVI/265/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1234

  uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1717

  uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Zarzecze z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2209

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 2 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łańcut

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1018

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/139/2005 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielnik liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1017

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Brzyskach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Brzyska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1016

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uzdolnionej młodzieży wiejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1015

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Młp..

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1014

  uchwała nr 44/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 216/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przemyśl i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.