Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.52.915

Tytuł:

uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 915
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR VI/42/11 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin Na podstawie art. 14a ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 69, poz. 624 i Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788 i Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 80, poz.542 i Nr 115, poz.791 i Nr 120, poz.818 i Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz.917 i Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33 i Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz.250 i Nr 54, poz.320 i Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.991) w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjum : 1) Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka ul. Drawska 30, 2) Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Topolą", ul. Sportowa 3 , 3) Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Orła Białego, Plac Jana Pawła II 5, 4) Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor.Emilii Gierczak , ul. Armii Krajowej 19, 5) Odziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich ul. Szturmowców 1, 6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego, Plac Jana Pawła II 5, 7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, im. ppor. Emilii Gierczak ul. Armii Krajowej 19, 8) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich, ul. Szturmowców 1, 9) Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych, ul. Kombatantów Polskich 6.

Id: RAPRN-RGRRB-EVCQS-RDCID-AKNNV. Podpisany

Strona 1

§ 2. Ustala się następujące obwody publicznych szkół podstawowych: 1) do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orła Białego należą ulice - Broniewskiego, Bydgoska, Chełmińska, Marii Dąbrowskiej, Dobra Rycerskie, Aleksandra Fredry, Gdańska, Gnieźnieńska, Grudziądzka, Katowicka, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Koszalińska, Krakowska, Bolesława Krzywoustego, Lekarska, Łączna, Łąkowa, Łokietka, 1 Maja, Mickiewicza, Mieszka I, Miła, Nad Regą, Zofii Nałkowskiej , Niedziałkowskiego, Cypriana Norwida, Nowa, Nowomiejska, Ogrodowa, Opolska, Orląt Lwowskich, Parkowa, Plac Jana Pawła II, Pocztowa, Podgórna, Podmiejska, Podwale, Pomorska, Poznańska, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Słowackiego, Słowiańska, Sportowa, Szczecińska, Toruńska, Juliana Tuwima, Wczasowa, Wenedów, Wileńska, Wrocławska, Walki Młodych,Warszawska,Żeromskiego, 2) do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. ppor.Emilii Gierczak należą ulice - Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Brawo, Cmentarna, Bolesława Chrobrego, Osiedle Chrobrego, Drawska, ppor. Emilii Gierczak, Jesienna, Kołobrzeska, Kombatantów Polskich, Kościuszki, Letnia, Lipowa, 3 Marca, Osiedle Józefa Piłsudskiego, Plac Lotników, Pogodna, Polna, Połczyńska od nr 1 do 29 i od nr 36 do 70, Ks. Jerzego Popiełuszki, Reymonta, Różana, Spółdzielcza, Tęczowa, Wiejska od nr 1 do nr 9, Wojska Polskiego, Wiosenna, Generała Aleksandra Zawadzkiego, Zduńska, Zimowa 3) do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Lotników Polskich należą ulice - Boczna, Cicha, Dobra, Jurija Gagarina, Jarzębinowa,Lotnicza, Połczyńska od nr 30 do 35, Spacerowa, Spokojna, Szturmowców, Tałdykina, Wiejska od nr 10 do 17, Żwirki i Wigury. § 3. Obwód Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Osadników Wojskowych obejmuje Miasto Świdwin. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. § 5. Traci moc Uchwała NR XLII/286/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świdwin. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Henryk Klaman

Id: RAPRN-RGRRB-EVCQS-RDCID-AKNNV. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy, tak aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego.

Id: RAPRN-RGRRB-EVCQS-RDCID-AKNNV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/298/2009 Rady Gminy Oława z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie Oława oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.914

  uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.913

  uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.912

  uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Koszalina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.911

  uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie w ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.910

  uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gościno


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.