Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1724

Tytuł:

uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy w Kazanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 53 pozycja: 1724
Hasła:samorząd terytorialny,komunalna gospodarka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1294

  uchwała nr XXVI/95/09 Rady Gminy Kazanów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5870

  uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.152.4561

  uchwała nr XLII/131/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6277

  uchwała nr XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z urządzeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5968

  uchwała nr XXI/112/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sposób wymierzania opłat za wodę

  Czy administracja może dokonywać rozliczenia wody w bloku na podstawie wodomierza znajdującego się w mieszkaniu i doliczać do każdego mieszkania stratę wody wynikającą (...)

 • Brak bieżącej wody w mieszkaniu

  Czy lokator dokonujący regularnie opłat za bieżącą wodę i ścieki kanalizacyjne po pisemnym poinformowaniu zarządcę - Urząd Komunalny o braku bieżącej wody (awarii), (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

  Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1723

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Kazanowie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1722

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1721

  uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1720

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1719

  uchwała nr V/26/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.