Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1725

Tytuł:

uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kazanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy w Kazanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 53 pozycja: 1725
Hasła:samorząd terytorialny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2363

  uchwała nr VII/24/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/2011 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Obrzycko w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.166

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Orły z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Orły w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1198

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.679

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1635

  uchwała Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Definicja obiektu użyteczności publicznej

  Został do użytku oddany budynek oczyszczalni, gdzie mają miejsce również pomieszczenia pracowników biurowych związanych z obsługą zadań publicznych gminy. Czy taki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1724

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1723

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Kazanowie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1722

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1721

  uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1720

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.