Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.53.933

Tytuł:

uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-28
Organ wydający:Rada Gminy Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 53 pozycja: 933
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/44/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kaszuba

Id: UAKYX-OBZCF-KSWBP-JKCXE-BIPQT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.561

  uchwała Nr IV/36/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/19/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1511

  uchwała nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.560

  uchwała Nr IV/35/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/18/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.481

  uchwała nr XLIX/459/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie granic administracyjnych gminy Głogów Małopolski.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchylenie uchwały w sprawie dywidendy

  W nawiązaniu do wczoraj postawionego przez nas pytania i przedstawionego stanu faktycznego (dot. możliwości "anulowania" uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (...)

 • Tryb uchylenia uchwały zarządu spółdzielni

  Proszę przedstawić tryb postępowania i podstawę prawną uchylenia uchwały Zarządu. Zarząd Spółdzielni na wniosek lokatora z dn. 19.12.2006 r. posiadającego lokatorskie (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Uchylenie mandatu

  W jaki sposób doprowadzić do uchylenia mandatu wystawionego niezgodnie z prawem?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.932

  uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.931

  uchwała Nr IV/46/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.930

  uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r.dotyczącej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.929

  uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.928

  uchwała Nr VI/54/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.