Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1059

Tytuł:

uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Pisarowce 7 " w gminie Sanok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Sanok
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1059
Hasła:Planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.516

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II. 4131.2.19.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 marca 2011r. dotyczące uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy w Sanoku z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Pisarowce 7? w gminie Sanok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.3725

  uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice - Strachocina , terenu położonego w Gminie Sanok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.556

  uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Sołectwa Pisarowce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.2169

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok dla części miejscowości Strachocina

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1018

  uchwała nr XLV/339/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Stróże Wielkie 5 "

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1058

  uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Walawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1057

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1056

  uchwała nr 33/V/11 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 25 marca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasiczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1055

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1054

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.