Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1781

Tytuł:

uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Rada Gminy Brudzeń Duży
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1781
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.5452

  uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/273/10 z dnia 07 czerwca 2010r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3737

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brudzeń na lata 2011 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3736

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3735

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.229.7207

  uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/237/10 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gm. Brudzeń Duży.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1780

  uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1779

  uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1778

  uchwała nr 21/VI/6/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1777

  uchwała nr XII/208/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1776

  uchwała nr XII/206/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.