Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1784

Tytuł:

porozumienie nr 2PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 17 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 17 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków ? Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Starosta Wyszkowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1784
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.693

  porozumienie nr 2/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków ? Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.786

  porozumienie nr 1/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1783

  porozumienie nr 1PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 24 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzyStarostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą?oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4207

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów Panem Bogusławem Piątkiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3230

  porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 marca 2011r. zawarte w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej ?Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ?Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwrot opłaty za kartę pojazdu

  Pojazd zarejestrowałem w d. 16.07.2004 r. a kartę pojazdu otrzymałem w dniu. 27.08.2004 r. Chcę skierować do sądu wniosek o zwrot nadpłaconej przedmiotowej kwoty - (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Las jako pojęcie ustawowe

  Jak brzmi definicja legalna lasu?

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1783

  porozumienie nr 1PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 24 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzyStarostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą?oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1782

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1781

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1780

  uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1779

  uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.