Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1785

Tytuł:

aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1785
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2820

  aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.228

  aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2009r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Ma-zowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.7670

  aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4054

  aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą-Miasto Płock, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03.04.2007r.w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.949

  aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1784

  porozumienie nr 2PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 17 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 17 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków ? Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1783

  porozumienie nr 1PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 24 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzyStarostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą?oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1782

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1781

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1780

  uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.