Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1786

Tytuł:

aneks nr 4 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 1 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Burmistrz Miasta Piastów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1786
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.365

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 września 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2803

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r; zawarty w dniu 11 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, oraz Gminą Piastów, z siedzibą w Piastowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.265

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.264

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. Międzygminnego zawarty w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.2147

  aneks nr 8 Burmistrza Piastowa z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1785

  aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1784

  porozumienie nr 2PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 17 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 17 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków ? Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1783

  porozumienie nr 1PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 24 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzyStarostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą?oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1782

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1781

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.