Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1093

Tytuł:

uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Niżańskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Powiatu Niżańskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 56 pozycja: 1093
Hasła:Herby i flagi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.59

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Tarnobrzeskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1815

  uchwała nr XXXIX/328/2010 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Dębickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6107

  uchwała nr XVII/80/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.3603

  uchwała nr V/54/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi powiatu przasnyskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1092

  uchwała nr VI/44/11 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1091

  uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1090

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1089

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1088

  uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagoga i logopedy oraz stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.