Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1094

Tytuł:

uchwała nr VI/34/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Powiatu w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 56 pozycja: 1094
Hasła:Opłaty - za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej,mieszkaniu chronionym lub rodzinie zastępczej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.306

  uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.3589

  uchwała nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Izbica z dnia 29 grudnia 2010r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2708

  uchwała nr 244/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.58.944

  uchwała nr LIV/1111/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1093

  uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Niżańskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1092

  uchwała nr VI/44/11 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1091

  uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1090

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1089

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.