Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

Tytuł:

uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-27
Organ wydający:Rada Miejska w Boguchwale
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 56 pozycja: 1096
Hasła:Herby i flagi




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1407

  uchwała nr XXXV/327/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Tryńcza oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Tryńcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1691

  uchwała nr XXVIII/194/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Bojanów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Bojanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.886

  uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy Grębów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Grębów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Grębów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.93.2116

  uchwała nr XXIX/216/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Skołyszyn oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Skołyszyn

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Tytuł magistra na pieczątce

  Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, (...)

 • Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

  W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1095

  uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1094

  uchwała nr VI/34/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1093

  uchwała nr VI/22/2011 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Niżańskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1092

  uchwała nr VI/44/11 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1091

  uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.