Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1115

Tytuł:

uchwała nr V/27/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lutego 2011r. uchwała budżetowa na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-04-28
Organ wydający:Rada Miasta Sanoka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 1115
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1947

  uchwała nr LXV/497/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Sanoka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.1913

  uchwała nr XII/98/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1755

  uchwała nr IX/71/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1432

  uchwała nr LIV/415/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 stycznia 2010r. uchwała budżetowa na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.74.1320

  porozumienie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 maja 2011r. pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Gminą Zagórz w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Zagórz

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1114

  decyzja nr OKR-4210-18(8)/2011/979/VI/RF Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1113

  uchwała nr IX/1723/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VII/28/11 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Rakszawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1112

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1111

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1110

  uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Rakszawa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.