Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1870

Tytuł:

uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-15
Organ wydający:Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 1870
Hasła:komunalna gospodarka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4716

  uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.5015

  uchwała nr XVI/107/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.5507

  uchwała nr XVII/121/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6156

  uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3148

  uchwała nr XXI/160/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

porady prawne online

Porady prawne

 • Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

  Jaki jest stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe?

 • Odpowiedzialność przewoźnika

  Nasza firma transportowa wykonała usługę transportową dla firmy spedycyjnej. Z naszej przyczyny nastąpiło opóźnienie dostawy o dwa dni. Firma spedycyjna wystawiła (...)

 • Koszt zakupu usługi w KPiR

  Prowadzę działalność w zakresie handlu, rozliczam ją na podstawie KPiR. Zakupuję karty telefoniczne do dalszej odsprzedaży, dostawca wystawia fakturę; oprócz zakupu (...)

 • Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

  Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał (...)

 • Koszty transportu chorego pacjenta

  Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1869

  uchwała nr IV/36/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1868

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1867

  uchwała nr III/22/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1866

  uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1865

  uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.