Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1027

Tytuł:

zarządzenie nr 4/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-09
Organ wydający:Starosta Jarociński
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 1027
Hasła:koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 STAROSTY JAROCIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późiejszymi zmianami) Starosta Jarociński: § 1. Ustala średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Wychowawczym Sióstr salezjanek w Dobieszczyźnie w roku 2011 na kwotę: 2 491,88 zł. Zespole Opiekuńczo-

§ 2. Zarządznie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Starosta Jarociński

Id: PZEJT-UNMSH-ZHRFX-GOWDI-ZCIJQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1312

  zarządzenie nr 15/2012 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.727

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1147

  obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 marca 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka

 • DZ. URZ. 2012.1142

  zarządzenie nr 20/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym "Wesoła Gromadka" w Kościerzynie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1026

  aneks nr 2 Burmistrza Jarocina z dnia 28 stycznia 2011r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 07 października 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1025

  porozumienie nr 2/2011 Burmistrza Międzychodu; Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1024

  porozumienie nr 1/11 Burmistrza Gminy Rawicz; Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Rawicz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1023

  porozumienie Wójta Gminy Opatówek; Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1022

  porozumienie nr 19/2010 Burmistrza Gminy Sieraków; Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.