Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1875

Tytuł:

uchwała nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-16
Organ wydający:Rada Powiatu Wołomińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 58 pozycja: 1875
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.536

  uchwała nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6320

  uchwała nr XI-112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie przyjęcia ?Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2904

  uchwała nr IV-90/2011 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5408

  uchwała nr IV-45/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1874

  zarządzenie nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1873

  zarządzenie nr 150 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1872

  uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1871

  uchwała nr 74/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy placu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1870

  uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.