Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1154

Tytuł:

uchwała nr II/13/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-02
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 1154
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.2402

  uchwała nr VII/47/2011 RADY GMINY KREMPNA z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krempna lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.990

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 25 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2022

  uchwała nr XLIII/278/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2748

  uchwała nr XLI/309/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.2156

  uchwała nr L/1003/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1153

  uchwała nr VII/38/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1152

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1151

  uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/245/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1150

  uchwała nr VIII/115/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. ?Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1149

  uchwała nr VII/90/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.