Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1155

Tytuł:

zarządzenie nr 100/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-02
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 59 pozycja: 1155
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.451

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.2213

  uchwała nr XL/261/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.241

  uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Frysztak

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.862

  uchwała nr XLVI/302/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2002 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2179

  uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1154

  uchwała nr II/13/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1153

  uchwała nr VII/38/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1152

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1151

  uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/245/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1150

  uchwała nr VIII/115/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. ?Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.