Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1156

Tytuł:

uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Kolbuszowa na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-04
Organ wydający:Rada Miejska w Kolbuszowej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 60 pozycja: 1156
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1709

  porozumienie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 4 maja 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Miejską Mielec w w zakresie powierzenia przez Gminę Kolbuszowa Gminie Miejskiej Mielec zadania publicznego prowadzenia- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.50.1080

  uchwała nr XLIX/465/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Kolbuszowa na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1708

  porozumienie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarte w Kolbuszowej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Raniżów w zakresie powierzenia przez Gminę Raniżów Gminie Kolbuszowa zadania publicznego - prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2365

  porozumienie międzygminne Burmistrza Kolbuszowej z dnia 1 września 2011r. pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w sprawie ustalenia warunków wykonywania przez Gminę Kolbuszowa zadania własnego Gminy Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1652

  porozumienie Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 1 września 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w sprawie ustalenia warunków wykonywania przez Gminę Kolbuszowa zadania własnego Gminy Niwiska w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1155

  zarządzenie nr 100/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1154

  uchwała nr II/13/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1153

  uchwała nr VII/38/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1152

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1151

  uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/245/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.