Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1158

Tytuł:

uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzebownisko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-05-04
Organ wydający:Rada Gminy Trzebownisko
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 60 pozycja: 1158
Hasła:Statuty - sołectw
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1484

  uchwała nr XXVII/275/09 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego-II etap, w części położonej w Gminie Trzebownisko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.84.1425

  uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzebownisko na rok 2011 Nr IV/29/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.515

  uchwała nr XXXIV/345/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzebownisko na rok 2010 Nr XXXIII/337/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 22 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.877

  uchwała nr XXXV/353/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Trzebownisko na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.1244

  uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzebownisko oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie jego kosztów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1157

  uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1156

  uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Kolbuszowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1155

  zarządzenie nr 100/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1154

  uchwała nr II/13/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.59.1153

  uchwała nr VII/38/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.