Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

Tytuł:

uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Chynów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 60 pozycja: 1959
Hasła:planowanie przestrzenne,sprostowanie błędów
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5706

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Rady Gminy w Chynowie nr XXX/225/02 z dnia 2002.07.08 /Dz.Urz.Woj.mazowieckiego nr 207, poz.5148/ o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Budy Sułkowskie, Grabina, Nowe Grobice, Wola Pieczyska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3051

  uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Edwardów, Sułkowice i Drwalew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.2269

  uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5705

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.1494

  uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów dla części dotyczącej działki nr 150/9 we wsi Chynów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1958

  uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1957

  uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1956

  uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1955

  uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mszczonowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1954

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.